Wastehub en LZP verbinden AREA en Attero

EBA APP - GMT APP STORE

01 augustus 2011

Wastehub en LZP verbinden AREA en Attero

Wastehub, GMT Europe en Logistiek zonder Papier (LZP) hebben de handen ineen geslagen om Attero en AREA digitaal te verbinden om op eenvoudige wijze data uit te wisselen. Nog nooit was het digitaal uitwisselen van gegevens zo eenvoudig, zo snel en zo betrouwbaar.

 

AREA Reiniging is het bedrijf dat in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen afval inzamelt, straten reinigt, gladheid bestrijdt, kolken leegt, plaagdieren beheerst en is actief voor ruim 82.000 huishoudens. AREA gebruikt sinds jaar en dag het softwaresysteem AfvalRIS van GMT voor al haar reinigingsactiviteiten. Alle afvaltransporten worden óf via het softwaresysteem AfvalRIS met behulp van Wastehub óf via LoadIT van LZP uitgegeven. De real-time data wordt vervolgens direct aan Attero doorgestuurd, zodat de weegbrugmedewerkers al direct weten welke vrachtwagens met welke afvalfractie onderweg is.

 

“Het is prachtig! Wij weten exact welke vrachtwagens onderweg zijn en als we zouden willen, kunnen we ook nog zien wanneer ze hier op de weegbrug aankomen” vertelt een enthousiaste John Boertien van Attero en vult aan: “De doorstroming gaat nu heel veel sneller.”

 

AREA heeft inmiddels ook haar overige verwerkers hierop aangesproken en hoopt natuurlijk op medewerking in deze. “Onze chauffeurs zijn zo enthousiast dat ze dit eigenlijk overal willen. We geven vrachten digitaal via onze weegbrug uit en alle andere vrachten geven de chauffeurs vanuit de vrachtwagen uit via de mobiele telefoon. Een kind kan de was doen! Wat een eenvoud, ongekend!” vertelt Geert Sibma, bedrijfsleider inzameling bij AREA Reiniging. “Ook zijn we al in een milieucontrole van de politie terecht gekomen en ook de agenten wisten dat we met een digitale begeleidingsbrief van LoadIT werken en daarom ging de controle wel heel snel”, vult een chauffeur van AREA Reiniging aan.

Alle weeggegevens van Attero komen vervolgens digitaal retour zodat AREA direct over de weeggegevens kan beschikken. Zo kan AREA de weeggegevens ‘real time’ in AfvalRIS oproepen en automatisch laten verwerken.

 

“Een mogelijke toekomstige stap zou zijn dat AREA ook de factuur digitaal ontvangt van haar verwerkers”, vertelt Cees Schouls van AREA. “Zo geven we invulling aan ketenintegratie, besparen significant op de kosten en dienen ook in grote mate het milieu!”

 

“We streven ernaar om het bedrijfsleven te ontlasten en grote besparingen te realiseren op papieren documenten. Door onze samenwerking bereiken we dit natuurlijk en roepen alle andere organisaties op die relevante informatie in haar systemen hebben om deze ook beschikbaar te stellen.” vertelt Mark Abbas de bedenker van Wastehub. “Verbinden, dat is het toverwoord. Digitaal verbinden!”

 

De data-uitwisseling verloopt nu al 3 maanden naar grote tevredenheid van alle betrokken partijen. Ook andere organisaties in de branche volgen de ontwikkelingen van data-integratie op de voet. Na de zomervakantie zal bekeken worden hoe het concept bij de overige geïnteresseerden uitgerold gaat worden. “De ‘olievlek’ moet zich steeds verder gaan uitdijen. Het doel moet zijn dat iedereen zich hierbij gaat aansluiten en dat we helemaal geen papier meer nodig hebben”, sluit Cees Schouls af.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Mark Abbas op nummer 020-6005151 of stuur een email.