Informatie over de rit direct beschikbaar

EBA APP - GMT APP STORE
U bent hier:  Home  /  Onze diensten  /  Ritten

Ritten naar be-/verwerker

Inzamelaars kunnen hun ritten naar eindverwerkers en op- en overslag locaties aanmelden bij Wastehub. Aangesloten be- en verwerkers krijgen een voormelding van de ritten die onderweg zijn naar de verwerkingslokaties op basis van het afvalstroomnummer.

 

De inzamelaar kan de volgende ritgegevens bekend maken aan de be-/verwerker:

 

kenteken van het voertuig
naam van de inzamelaar/vervoerder
afvalstroomnummer
fractie/afvalsoort (EURAL code)
gewogen of verwachte hoeveelheid van de rit
verwachte aankomsttijd van het voertuig

Per rit kent Wastehub een uniek Wastehub ID (WH-nummer) toe. Dit nummer is een uniek nummer voor de rit of route in de gehele Nederlandse afvalmarkt en wordt in de keten gebruikt om informatie te verreiken. De aangemelde rit kan een rit naar een eigen overslaglocatie of verwerker zijn maar ook naar een externe verwerkingslocatie.

 

De be-/verwerker kan een weging uitvoeren op basis van het WH nummer. Door dit nummer in te voeren (of electronisch uit te lezen) en te koppelen aan de weging is bekend op welke rit de weging betrekking heeft. Uiteraard is het mogelijk om meerdere wegingen op 1 rit uit te laten voeren.

 

De inzamelaar kan vanuit het Back Office systeem de weging(en) van de rit opvragen bij Wastehub. In de back office applicatie wordt de weegbon aangemaakt en gekoppeld aan de betreffende rit. Een fysieke weegbon is hiermee niet langer noodzakelijk en de be-/verwerker heeft de mogelijkheid om direct een factuur voor de vracht te verzenden.